ગુજરાતી

માં પીધેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પીધેલ1પીધેલું2

પીધેલ1

વિશેષણ

 • 1

  તેનું ભૂ૰કૃ૰.

 • 2

  દારૂના નશાવાળું; છાકટું.

ગુજરાતી

માં પીધેલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પીધેલ1પીધેલું2

પીધેલું2

વિશેષણ

 • 1

  તેનું ભૂ૰કૃ૰.

 • 2

  દારૂના નશાવાળું; છાકટું.