ગુજરાતી

માં પીપરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પીપર1પીપર2પીપર3

પીપર1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    એક વસાણાની ચીજ-વનસ્પતિની સીંગ.

ગુજરાતી

માં પીપરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પીપર1પીપર2પીપર3

પીપર2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સફેદ કે કાળાં મરી કે તેનો ભૂકો.

ગુજરાતી

માં પીપરની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પીપર1પીપર2પીપર3

પીપર3

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પીપળાની જાતનું એક ઝાડ.

મૂળ

જુઓ પીપળ