પીપળો ફાટવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીપળો ફાટવો

  • 1

    ઘણા બ્રાહ્મણોનું એકઠા થવું.

  • 2

    દરોડો પડવો.