પીળુંદ્રમ્મક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીળુંદ્રમ્મક

વિશેષણ

  • 1

    +ધમકદાર પીળું.