ગુજરાતી માં પીશવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પીશવી1પીશવી2

પીશવી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    થેલી.

મૂળ

म.

ગુજરાતી માં પીશવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પીશવી1પીશવી2

પીશવી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મુસલમાન સ્ત્રીનો સુરવાળ; પેશવાજ.