ગુજરાતી

માં પીશવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પીશવી1પીશવી2

પીશવી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    થેલી.

ગુજરાતી

માં પીશવીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પીશવી1પીશવી2

પીશવી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    મુસલમાન સ્ત્રીનો સુરવાળ; પેશવાજ.