પૂઠરખું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૂઠરખું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    પૂંધિયું; કોશ હાંકનારે પૂંઠના ભાગ ઉપર બાંધવાનો ચામડાનો કકડો, પૂંધિયું.