ગુજરાતી માં પેજની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પંજ1પેજ2પેજ3

પંજ1

પુંલિંગ

 • 1

  ઇલાહી સિક્કાના પાંચમા ભાગનો સોનાનો એક સિક્કો (સિ.).

ગુજરાતી માં પેજની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પંજ1પેજ2પેજ3

પુંજ2

પુંલિંગ

 • 1

  ઢગલો.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં પેજની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પંજ1પેજ2પેજ3

પૂંજ3

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  મીડું; અનુસ્વાર.

મૂળ

સર૰ म. पूज्य

ગુજરાતી માં પેજની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પંજ1પેજ2પેજ3

પૂંજું

નપુંસક લિંગ

સુરતી
 • 1

  સુરતી ડાંગરનું પરાળ.

મૂળ

'પૂંજો' ઉપરથી કે 'પૂંજ' ઉપરથી?

ગુજરાતી માં પેજની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પંજ1પેજ2પેજ3

પૂજ

પુંલિંગ

 • 1

  રબારી અને વૈશ્યસુતાર જાતિનો શેલણ, કળશ પછીનો ત્રીજો પૂજનવિધિ (લોક.).

ગુજરાતી માં પેજની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પંજ1પેજ2પેજ3

પેજ

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  ચોખાની કાંજી.

 • 2

  પવાત.

મૂળ

प्रा. पेज्जा (सं. पेया)

ગુજરાતી માં પેજની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પંજ1પેજ2પેજ3

પેજ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  (લખાણનું) પાનું.

મૂળ

इं.