પૉઇન્ટ ઑફ ઑર્ડર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૉઇન્ટ ઑફ ઑર્ડર

  • 1

    (સભાના કામ સામે) વિધિ કે કાનૂનથી જણાતો વાંધો (સભાસંચાલન અંગે).