પોઈસ થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોઈસ થઈ જવું

  • 1

    રવાના થઈ જવું; નાસી જવું.

  • 2

    સીધાદોર થઈ જવું.