પોકાર ઉઠાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોકાર ઉઠાવવો

  • 1

    બૂમ-ફરિયાદ ઉઠાવવી.