પોંક પાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોંક પાડવો

  • 1

    કણસલાને તાપણી પર શેકી દાણા છૂટા પાડવા.