પોચકાં મેલવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોચકાં મેલવાં

  • 1

    વાતવાતમાં રડવું.