પોચા કાળજાનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોચા કાળજાનું

  • 1

    ડરી જાય એવું.