પોચું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોચું પડવું

  • 1

    નરમ થવું.

  • 2

    ટકી ન શકવું; ગભરાવું.