પોટલેપોટલાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોટલેપોટલાં

  • 1

    ખૂબ; પુષ્કળ.