પોતાને તૂંબડે તરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોતાને તૂંબડે તરવું

  • 1

    આપબળથી જીતવું.