પોતિયું કાઢી નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોતિયું કાઢી નાખવું

  • 1

    ગભરાઈ જવું; હિંમત જતી રહેવી.