પોતિયું માથે મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોતિયું માથે મૂકવું

  • 1

    નાગાઈ કરવી.