પોત પ્રકાશવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોત પ્રકાશવું

  • 1

    અંતરનો સ્વભાવ ખુલ્લો કરવો; પોતાના ગુણધર્મ ઉપર જવું.