પોતું ફેરવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોતું ફેરવવું

  • 1

    પોતું મારવું.

  • 2

    ભૂંસી નાખવું.