પોતું વાહવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોતું વાહવું

  • 1

    ધૂળમાં મેળવવું; કરેલા પર પાણી ફેરવવું.