પોપટ કરી રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોપટ કરી રાખવું

  • 1

    પોતાનું બોલાવ્યું બોલે તેવું બનાવી રાખવું.