પોપાગાળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોપાગાળું

વિશેષણ

  • 1

    પોપલું; પોચું; કાંઈ સહન કરી શકે નહિ તેવું.

  • 2

    લડાવેલું; લાડકું કરી નાખેલું.

  • 3

    નકામાં ફાંફાં મારતું.