પોલીસકોર્ટ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોલીસકોર્ટ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    નાના નાના ગુનાની ફોજદારી અદાલત.