પોલ કરી કે થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોલ કરી કે થઈ જવું

  • 1

    છૂ થઈ જવું; (છાનુમાનું) જતા રહેવું.