પોલ ચલાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોલ ચલાવવું

  • 1

    અવ્યવસ્થા ને અંધેર ચલાવવું.

  • 2

    જૂઠાણું ચલાવવું.