પોશધશાળા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોશધશાળા

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પોષધશાળા; પૌષધ કરવાનું અલગ સ્થાન.