પોશાક આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોશાક આપવો

  • 1

    રાજસેવાના બદલામાં પોશાક આપીને બહુમાન કરવું.