પોશાક પહેરાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોશાક પહેરાવવો

  • 1

    રાજસેવાના બદલામાં પોશાક આપીને બહુમાન કરવું.