પોસ્ટમાં નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પોસ્ટમાં નાખવું

  • 1

    ટપાલમાં રવાના કરવું.