ગુજરાતી માં પોહની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પોહ1પોહ2

પોહ1

પુંલિંગ

  • 1

    મોટું પરોઢિયું; પો.

મૂળ

दे. पउअ=દિવસ

ગુજરાતી માં પોહની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પોહ1પોહ2

પોહ2

અવ્યય

  • 1

    ઢોરને પાણી પીવાને ઉચ્ચારાતો ઉદ્ગાર.

મૂળ

રવાનુકારી