પો બેસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પો બેસવી

  • 1

    પો પડવાથી નવું સોગટું અંદર લેવાવું.