પૌંવા ખંડાવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પૌંવા ખંડાવા

  • 1

    લાક્ષણિક માર પડવાથી કચ્ચર થવું.

  • 2

    નુકસાનમાં આવી પડવું.