ગુજરાતી માં પ્રતિયોગીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પ્રતિયોગી1પ્રતિયોગી2

પ્રતિયોગી1

વિશેષણ

  • 1

    વિરુદ્ધ કે સામેનું; ઊલટું; જેવા સામે તેવું.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં પ્રતિયોગીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પ્રતિયોગી1પ્રતિયોગી2

પ્રતિયોગી2

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    સ્પર્ધક; હરીફ.

મૂળ

सं.