પ્રાસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પ્રાસ

પુંલિંગ

  • 1

    કવિતાની તૂકને અંતે અક્ષર મળતા આવવા તે.

  • 2

    ભાલો.