ફંકાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફંકાવું

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ફાંકવું'નું કર્મણિ.

ફકાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફકાવું

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ફાકવું'નું કર્મણિ.

ફૂંકાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂંકાવું

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ફૂંકવું'નું કર્મણિ.

ફેંકાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફેંકાવું

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'ફેંકવું'નું કર્મણિ.