ફૂંકી ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂંકી ખાવું

  • 1

    ઉડાવી દેવું; વાપરી નાખવું.