ગુજરાતી

માં ફુંગરાવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફુંગરાવું1ફૂંગરાવું2

ફુંગરાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  ફુલાવું; ફૂલવું.

 • 2

  ફૂંગરાવું; (નસકોરુ) ફૂલવું.

 • 3

  લાક્ષણિક ચિડાવું.

ગુજરાતી

માં ફુંગરાવુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફુંગરાવું1ફૂંગરાવું2

ફૂંગરાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  (નસકોરું) ફૂલવું.

 • 2

  લાક્ષણિક ચિડાવું; 'ફૂંગરાવું'નું કર્મણિ.