ફૂગ વળવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂગ વળવી

  • 1

    ઊબ ચડવી.