ફેચા રહી જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફેચા રહી જવા

  • 1

    થાકથી જાંઘો ભરાઈ જવી-દુઃખવા લાગવી.