ફજેતીનો ફાળકો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફજેતીનો ફાળકો

  • 1

    ફજેતો; ભવાડો.