ફૂટેલા કપાળનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂટેલા કપાળનું

  • 1

    કમનસીબ; દુર્ભાગી.