ગુજરાતી

માં ફટારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફટાર1ફટારું2

ફટાર1

વિશેષણ

 • 1

  તદ્દન ખુલ્લું; ફટાબાર.

 • 2

  ફાટેલું; નફ્ફટ.

મૂળ

'ફાટવું' ઉપરથી

ગુજરાતી

માં ફટારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફટાર1ફટારું2

ફટારું2

વિશેષણ

 • 1

  ફટાર; તદ્દન ખુલ્લું; ફટાબાર.

 • 2

  ફાટેલું; નફ્ફટ.

મૂળ

'ફાટવું' ઉપરથી