ફૂટી બદામ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂટી બદામ

  • 1

    (મિલકતમાં) કશું નહીં.