ફૂટી બદામનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂટી બદામનું

  • 1

    તદ્દન માલ વિનાનું; કિંમત વિનાનું.