ફૂટી બદામ ન હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૂટી બદામ ન હોવી

  • 1

    કશું પણ ન હોવું.