ગુજરાતી માં ફટોરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ફટોર1ફટોર2

ફટોર1

વિશેષણ

સુરતી
  • 1

    સુરતી ફાટેલું; ફટકેલ.

મૂળ

'ફાટવું' ઉપરથી

ગુજરાતી માં ફટોરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

ફટોર1ફટોર2

ફટોર2

વિશેષણ

  • 1

    પોચું ને મીઠું (સોપારી).

નપુંસક લિંગ

  • 1

    પવનથી તૂટી પડેલી કેરી.