ફટ કહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફટ કહેવું

  • 1

    તિરસ્કાર કરવો; 'ધિક્કાર છે' એમ કહેવું.

  • 2

    રોકડું ઝટ કહેવું.