ગુજરાતી

માં ફડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફડ1ફૂડ2ફેડ3ફંડ4

ફડ1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  દારૂ ગાળવાનું સ્થાન-ભઠ્ઠી.

 • 2

  બજાર.

 • 3

  થાણું.

 • 4

  ગાનાર-નાચનારનું ટોળું.

 • 5

  એક પક્ષનું ટોળું (લાવણી ગાવામાં).

ગુજરાતી

માં ફડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફડ1ફૂડ2ફેડ3ફંડ4

ફૂડ2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ખોરાક.

ગુજરાતી

માં ફડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફડ1ફૂડ2ફેડ3ફંડ4

ફેડ3

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  એવા અવાજ સાથે.

મૂળ

રવાનુકારી

ગુજરાતી

માં ફડની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: ફડ1ફૂડ2ફેડ3ફંડ4

ફંડ4

નપુંસક લિંગ

 • 1

  ઉઘરાણું; ફાળો; ટીપ.

 • 2

  જમા રકમ; ભંડોળ.

મૂળ

इं.

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  ઉતાવળથી (ફડ દઈને).

પુંલિંગ

 • 1

  ખોરાક.

મૂળ

इं.