ફૈડકો મારવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

ફૈડકો મારવો

  • 1

    ઘૂમવું; ઝપાટાબંધ અહીં તહીં જઈ આવવું.